E-sąd
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (tzw. EPU)

Współpracujący z nami radca prawny ma konto profesjonalnego pełnomocnika w tzw. e-sądzie. Oznacza to, że może dochodzić dla Państwa w tzw. Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Ten tryb postępowania znacznie obniża koszty opłaty sądowej, która wynosi 1,25 % wartości przedmiotu sporu (dochodzonych kwot), a nie 5%. Czyli opłata sądowa jest czterokrotnie tańsza od zwykłego postępowania upominawczego. Jest to opłacalne, zwłaszcza, gdy kwota sporu (np. z niezapłaconej faktury) przewyższa 10.000 złotych, ponieważ wtedy nie wchodzą w grę zryczałtowane (niskie) stawki opłaty sądowej, tylko właśnie opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Dodatkowym atutem jest szybkość postępowania. Brak jest też ograniczenia wartości przedmiotu sporu do 100.000 złotych, co czyni EPU bardzo atrakcyjnej dla tych, którzy chcą dochodzić wysokich kwot z faktur. 


e-pozew
 
e-sąd forum sąd rejonowy w lublinie e-sąd opinie