SYNERGY PRO 

kancelaria prawa gospodarczego i cywilnego
oraz prawa nowych technologii i e-commerce

_________________________________________

 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, tzw. GIODO wymaga zgłaszania zbiorów danych, m. in. tych, które są przetwarzane drogą elektroniczną (np. baza danych użytkowników zarejestrowanych w serwisie, bazy mailingowe, etc). Zgłaszamy bazy do GIODO w imieniu Klientów (zgłoszenie zbioru danych do GIODO), sporządzamy kompleksową dokumentację dla Administratora Danych Osobowych (ADO) i opracowujemy procedury. Polityke Bezpieczeństwa (PB), Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi Złużącymi do Przetwarzania Danych Osobowych (IZSI). Procedury: Administrator Danych Osobowych (ADO), Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), Administrator Systemu (AS). Przygotowujemy również takie dokumenty jak umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 


ustawa o ochronie danych osobowych
 giodo

giodo polityka bezpieczeństwa

giodo wniosek

giodo forum