Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
V Wydział Gospodarczy

Konta bankowe
ul. Podwale 30
50-040 Wrocław

NBP Oddział Okręgowy we Wrocławiu
03101016740077802231000000 (koszty, opłaty sądowe, grzywny)
"W tytule opłaty należy bezwzględnie podać numer sygnatury sprawy, której opłata dotyczy lub numer i nazwę wydziału, do którego jest kierowany wniosek związany z wnoszoną opłatą"
Pełnomocnictwa - 17zł
Gmina Wrocław
nowy numer: 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Sekretariat Wydziału
Dane kontaktowe
ul. Pl. Powstańców Śląskich 14
53-314 Wrocław
pok. 12, piętro I
tel. 71 36 04 804
fax 71 36 72 854
e-mail: vgospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Godziny pracy
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00-18:00; wt.-pt. 8:30-14:30.
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30-18:00; wt.-pt. 7:30-15:30.

Właściwość Wydziału
Do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu wrocławskim, z wyłączeniem części miasta Wrocławia w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole i Stare Miasto.