Wykaz numerów rachunków dochodów budżetowych sądów powszechnych obowiązujących od dnia 01.01.2013 r. 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

Konto bankowe
ul. Podwale 30
50-040 Wrocław

NBP Oddział Okręgowy we Wrocławiu
03101016740077802231000000 (koszty, opłaty sądowe, grzywny)

"W tytule opłaty należy bezwzględnie podać numer sygnatury sprawy, której opłata dotyczy lub numer i nazwę wydziału, do którego jest kierowany wniosek związany z wnoszoną opłatą"
Opłata od pełnomocnictwa - 17zł
Gmina Wrocław
nowy numer: 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895