STAWKI RADCOWSKIE / ADWOKACKIE

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  1)  do 500 zł - 60 zł;

  2)  powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;

  3)  powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;

  4)  powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;

  5)  powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;

  6)  powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;

  7)  powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

Sąd może przyznać opłaty wyższe od wskazanych w ust. 1, jeżeli uzasadnia to rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz niezbędny nakład pracy radcy prawnego; nie mogą być one wyższe niż sześciokrotne stawki minimalne.

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398 ze zm.), wyciąg:

 

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych od pozwów w postępowaniu uproszczonym

W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:
1) do 2.000 złotych - 30 złotych;
2) ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych;
3) ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych;
4) ponad 7.500 złotych - 300 złotych.

 

Koszty sądowe w sprawach cywilnych


opłaty sądowe w sprawach cywilnych

opłaty sądowe w sprawach rodzinnych

opłaty sądowe księgi wieczyste

opłaty sądowe krs